Już wkrótce SZKOLENIE – Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce [dla Wykonawców].

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące Elektronizacji Zamówień Publicznych

Program szkolenia:

 • Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawcze dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 • Nowe prawo zamówień publicznych – co się zmieni od 2020 roku w obszarze elektronicznej formy komunikacji (NOWE)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak wypełnić, jak podpisać, jak spakować, jak szyfrować
 • Podpis kwalifikowany – formalności, formaty podpisu XAdES/PAdES, wielopodpis, jak sprawdzić czy dokument jest podpisany?
 • Pełnomocnictwo w formie elektronicznej
 • Wadium – forma w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej
 • Dokument elektroniczny a dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Komercyjne Portale e-Usług a MiniPortal – jak się przygotować do składania ofert
 • Polityka dostępów do poszczególnych platform
 • Regulamin – akceptować, nie akceptować?
 • Zadawanie pytań do SIWZ
 • Zmiana  wycofanie oferty
 • Uzupełnienia, wyjaśnienie treści oferty
 • Odwołania w postępowaniach w formie elektronicznej – sposób wnoszenia, forma odwołania, przystąpienia, pism procesowych

Wykład poprowadzi Pani Anna Serpina-Forkasiewicz – prawnik.
Od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. Współautorka Platformy e-Usług SmartPZP.

 • Szkolenie odbędzie się przy ul. Piaskowej 4, w Warszawie
 • Grupa do 12 osób,
 • Zgłoszenia indywidualne,
 • Koszt 600 zł netto/osobę,
 • Warsztaty z dostępem do komputera w godz. 9:00-14:00

W prezencie dla każdego uczestnika książka Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.