Już wkrótce SZKOLENIE – Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce [dla Wykonawców].

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące Elektronizacji Zamówień Publicznych

Program szkolenia:

 • Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawcze dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 • Nowe prawo zamówień publicznych – co się zmieni od 2020 roku w obszarze elektronicznej formy komunikacji (NOWE)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak wypełnić, jak podpisać, jak spakować, jak szyfrować
 • Podpis kwalifikowany – formalności, formaty podpisu XAdES/PAdES, wielopodpis, jak sprawdzić czy dokument jest podpisany?
 • Pełnomocnictwo w formie elektronicznej
 • Wadium – forma w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej
 • Dokument elektroniczny a dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Komercyjne Portale e-Usług a MiniPortal – jak się przygotować do składania ofert
 • Polityka dostępów do poszczególnych platform
 • Regulamin – akceptować, nie akceptować?
 • Zadawanie pytań do SIWZ
 • Zmiana  wycofanie oferty
 • Uzupełnienia, wyjaśnienie treści oferty
 • Odwołania w postępowaniach w formie elektronicznej – sposób wnoszenia, forma odwołania, przystąpienia, pism procesowych

Wykład poprowadzi Pani Anna Serpina-Forkasiewicz – prawnik.
Od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. Współautorka Platformy e-Usług SmartPZP.

 • Szkolenie odbędzie się przy ul. Piaskowej 4, w Warszawie
 • Grupa do 12 osób,
 • Zgłoszenia indywidualne,
 • Koszt 600 zł netto/osobę,
 • Warsztaty z dostępem do komputera w godz. 9:00-14:00

W prezencie dla każdego uczestnika książka Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pozostałe aktualności:

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi: Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran!    Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani

Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i