Już wkrótce SZKOLENIE – Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce [dla Wykonawców].

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące Elektronizacji Zamówień Publicznych

Program szkolenia:

 • Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawcze dotyczące elektronizacji zamówień publicznych
 • Nowe prawo zamówień publicznych – co się zmieni od 2020 roku w obszarze elektronicznej formy komunikacji (NOWE)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – jak wypełnić, jak podpisać, jak spakować, jak szyfrować
 • Podpis kwalifikowany – formalności, formaty podpisu XAdES/PAdES, wielopodpis, jak sprawdzić czy dokument jest podpisany?
 • Pełnomocnictwo w formie elektronicznej
 • Wadium – forma w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej
 • Dokument elektroniczny a dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Komercyjne Portale e-Usług a MiniPortal – jak się przygotować do składania ofert
 • Polityka dostępów do poszczególnych platform
 • Regulamin – akceptować, nie akceptować?
 • Zadawanie pytań do SIWZ
 • Zmiana  wycofanie oferty
 • Uzupełnienia, wyjaśnienie treści oferty
 • Odwołania w postępowaniach w formie elektronicznej – sposób wnoszenia, forma odwołania, przystąpienia, pism procesowych

Wykład poprowadzi Pani Anna Serpina-Forkasiewicz – prawnik.
Od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. Współautorka Platformy e-Usług SmartPZP.

 • Szkolenie odbędzie się przy ul. Piaskowej 4, w Warszawie
 • Grupa do 12 osób,
 • Zgłoszenia indywidualne,
 • Koszt 600 zł netto/osobę,
 • Warsztaty z dostępem do komputera w godz. 9:00-14:00

W prezencie dla każdego uczestnika książka Elektroniczne Zamówienia Publiczne w Praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej