AKTUALNOŚCI

Powstanie Platforma e-Zamówienia?

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił nową koncepcję Platformy e-Zamówienia. Z zapowiedzi wynika, że nie zagrozi ona prywatnym rozwiązaniom, i będzie przyjazna dla użytkowników. – Będziemy kontynuować

Czytaj dalej...

Dzisiaj, o godz. 11.15 w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się

Czytaj dalej»

Zamówienia Publiczne przeżywają trudny okres związany z elektronizacją. Kolejnym dowodem na

Czytaj dalej»

Wydane przez Urząd Zamówień Publicznych korzystne stanowisko w sprawie skanów ofert

Czytaj dalej»

Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych będzie przesunięta. Papierowe oferty

Czytaj dalej»

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) dokonało wczoraj otwarcia ofert ważnego przetargu

Czytaj dalej»

Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie

Czytaj dalej»

Krajowy Rejestr Sądowy opublikował na swojej stronie numery PESEL, wraz z

Czytaj dalej»

Wciąż czekamy na opinię Urzędu Zamówień Publicznych, odnośnie podpisywania skanów ofert.

Czytaj dalej»

Najważniejsze zmiany, które przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych to m.in.

Czytaj dalej»

Jak wiemy 29.03.2017 roku Wielka Brytania złożyła Radzie Europejskiej notyfikację o

Czytaj dalej»

Już 18.04.2019 r Administracja Publiczna w Polsce, będzie miała obowiązek przyjmowania

Czytaj dalej»

W imieniu PortalPZP i Wolters Kluwer Polska chcieliśmy gorąco podziękować naszym

Czytaj dalej»