AKTUALNOŚCI

Zmiana umowy o zamówienie publiczne z powodu pandemii.

Epidemia COVID-19 w różnym stopniu wpływa na realizację umów zawartych w następstwie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Utrudnienia mogą wynikać przykładowo z niedostępności pracowników bądź

Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował wzorce i dobre praktyki dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych