AKTUALNOŚCI

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Czytaj dalej...

Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował wzorce i dobre praktyki dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych