Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych, która umożliwiła połączenie potrzeb samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych.

Portal PZP Sp. z o.o. jako partner Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oferuje dostęp do platformy SmartPZP, która gwarantuje kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, w tym przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.

SmartPZP umożliwia:

 • planowanie zakupów, ich akceptację, agregację,
 • uruchomienie i przeprowadzenie postępowań według każdego rodzaju trybu (poniżej progu bagatelności, postępowań PZP – krajowych/unijnych),
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla danych PZP,
 • przeprowadzanie aukcji elektronicznych,
 • podpisanie umowy w trybie elektronicznym,
 • rozliczanie umów i faktur w trybie elektronicznym.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

 • dostęp do ergonomicznego i intuicyjnego narzędzia, które umożliwia trzymanie wszystkich danych procesu zakupów w jednym miejscu,
 • możliwość prowadzenia wszystkich postępowań (unijnych i krajowych) w formie elektronicznej,
 • realizowanie wymogów ustawy PZP w zakresie elektronicznej formy komunikacji w postepowaniach unijnych (już obecnie) i krajowych (od 1.01.2021),
 • możliwość przeprowadzania procedur zakupowych nawet w sytuacji przymusowej pracy zdalnej,
 • ułatwienia w kontraktowaniu niezbędnych usług (dostaw, prac budowlanych) czy też innych kluczowych dla samorządu wydatków,
 • pewność ciągłości pracy komisji przetargowych,
 • możliwość planowania zamówień publicznych, ich akceptację i agregację,
 • bieżące i okresowe monitorowanie wszystkich rodzajów wydatków, sporządzanie raportów (w tym rocznego raportu dla Prezesa UZP),
 • zapewnienie realizacji wymogów RODO w odniesieniu do przetwarzania dokumentacji postępowania wraz z bieżącym monitorowaniem przetwarzania danych osobowych w jednostce,
 • dostęp do modułu aukcji elektronicznych, który pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności,
 • zapewnienie bezpiecznego szyfrowania ofert w oparciu o klucze będące w wyłącznym posiadaniu komisji przetargowej JST,
 • możliwość zdalnego podpisania umowy, jej przechowywanie w archiwum elektronicznym wraz z aneksami i protokołami,
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla protokołu postępowania wraz z załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiadanie certyfikatu e-Sender współpracy z publikatorem UE, integracja z krajowym publikatorem Biuletynem Zamówień Publicznych,
 • darmowe wsparcie dla zamawiających i wykonawców w godzinach 7:00-19:00, w dni robocze,
 • szkolenia on-line,
 • darmowe webinary z zakresu zamówień publicznych prowadzone przez ekspertów.

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej