„Aukcja elektroniczna – przepisy wymagają nowelizacji” – Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz dla dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w Praktyce” Prezes Portalu PZP Anna Serpina-Forkasiewicz poddaje dyskusji zapisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do aukcji elektronicznych.

Z artykułu można dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja w obrębie aukcji oraz co zrobić, aby uczynić z nich realny mechanizm oszczędności.

Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz wskazuje dwa rozwiązania, które pozwalają nadać aukcjom elektronicznym większe znaczenie. Są to:

  • nowelizacja zapisu przepisu art. 232 ust. 1 ustawy PZP, która nakazuje zaprosić do aukcji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz
  • zastosowanie zmian przepisów, tak żeby umożliwić przeprowadzanie aukcji japońskiej.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej