„Aukcja elektroniczna – przepisy wymagają nowelizacji” – Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz dla dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”

W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w Praktyce” Prezes Portalu PZP Anna Serpina-Forkasiewicz poddaje dyskusji zapisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do aukcji elektronicznych.

Z artykułu można dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja w obrębie aukcji oraz co zrobić, aby uczynić z nich realny mechanizm oszczędności.

Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz wskazuje dwa rozwiązania, które pozwalają nadać aukcjom elektronicznym większe znaczenie. Są to:

  • nowelizacja zapisu przepisu art. 232 ust. 1 ustawy PZP, która nakazuje zaprosić do aukcji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz
  • zastosowanie zmian przepisów, tak żeby umożliwić przeprowadzanie aukcji japońskiej.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.