Informacyjny czwartek: Aukcje elektroniczne.

Zapraszamy Was na nowy cykl artykułów. W każdy pierwszy czwartek miesiąca będziemy publikować ciekawostki ze świata PZP i nie tylko. W tym artykule przedstawimy trzy najpopularniejsze aukcje w postępowaniach, a także ich krótki rys historyczny.

Kiedy dokładnie powstały aukcje – tego nie wiemy. Najstarszym znanym nam źródłem, opisującym aukcje w starożytnej Mezopotamii, są „Dzieje” Herodota. Niestety, były to aukcje które zajmowały się sprzedażą kobiet na żony… W późniejszych czasach najczęściej wystawiano na aukcje dzieła sztuki i inne dobra, których wartości nie sposób było jednoznacznie określić. Dzisiaj niewątpliwie najbliższe są nam aukcje internetowe, wykorzystywane także w postępowaniach – gdzie umożliwiają wyłonienie najlepszej oferty.

Najczęściej spotykanymi są:

Aukcja angielska – (zwana również klasyczną) jest najstarszym, a także najbardziej popularnym typem aukcji. Używa się jej najczęściej w domach aukcyjnych handlujących dziełami sztuki i antykami – kto da więcej, ten wygrywa aukcję. W przetargach różnica polega na tym, że wygrywa najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia Zamawiającego. Czyli jest to zazwyczaj firma która zaoferuje najniższą cenę za swoje usługi, bądź najkrótszy czas dostarczenia usługi.

Aukcja dynamiczna – różni się od aukcji klasycznej przede wszystkim sposobem kształtowania ceny. Jest to aukcja w której Wykonawcy aby złożyć najkorzystniejszą ofertę składają kolejne postąpienia względem ostatniego swojego postąpienia. Czyli przebijają swoją ofertę, wiedząc tylko, że nie jest ona w tym momencie najkorzystniejsza.

Aukcja japońska – swoją nazwę bierze od wielkich japońskich targów rybnych, na których została ukształtowana. Jest to inaczej aukcja przetargowa, w której Oferenci nie znają ceny minimalnej i akceptują wartość zamówienia proponowaną przez system. Wartość ta jest obniżana stopniowo, w określonych odstępach czasu. Wykonawca może akceptować cenę, aż dojdzie do momentu, w którym wzięcie udziału w ofercie przestanie być dla niego korzystne. Jeżeli jest ostatnim akceptującym (zaakceptował najniższą kwotę) – jego oferta jest najlepsza.

Oczywiście wszystkie te aukcje i jeszcze więcej, obsługuje SmartPZP 🙂

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.