Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

Iwona Miller-Rutkowska

Największą zaletą SmartPZP jest to, że w prostym w obsłudze systemie znajduje się wiele funkcjonalności, które automatyzują proces wyboru wykonawcy.

 

Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin


Dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Andrzej Lech

Korzystanie z platformy przez sądy powszechne, prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości odbywa się bez zastrzeżeń.

 

Dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa


Dyrektor Zarządzający Pionem Infrastruktury i Zakupów Poczta Polska SA

Marek Kostrzewa

Techniczne możliwości platformy SmartPZP pozwalają rekomendować ją jako prezentującą wysoki poziom świadczenia usług.

 

Dyrektor Zarządzający Pionem Infrastruktury i Zakupów Poczta Polska SA