Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych, która umożliwiła połączenie potrzeb samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych.

Portal PZP Sp. z o.o. jako partner Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oferuje dostęp do platformy SmartPZP, która gwarantuje kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, w tym przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.

SmartPZP umożliwia:

 • planowanie zakupów, ich akceptację, agregację,
 • uruchomienie i przeprowadzenie postępowań według każdego rodzaju trybu (poniżej progu bagatelności, postępowań PZP – krajowych/unijnych),
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla danych PZP,
 • przeprowadzanie aukcji elektronicznych,
 • podpisanie umowy w trybie elektronicznym,
 • rozliczanie umów i faktur w trybie elektronicznym.

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

 • dostęp do ergonomicznego i intuicyjnego narzędzia, które umożliwia trzymanie wszystkich danych procesu zakupów w jednym miejscu,
 • możliwość prowadzenia wszystkich postępowań (unijnych i krajowych) w formie elektronicznej,
 • realizowanie wymogów ustawy PZP w zakresie elektronicznej formy komunikacji w postepowaniach unijnych (już obecnie) i krajowych (od 1.01.2021),
 • możliwość przeprowadzania procedur zakupowych nawet w sytuacji przymusowej pracy zdalnej,
 • ułatwienia w kontraktowaniu niezbędnych usług (dostaw, prac budowlanych) czy też innych kluczowych dla samorządu wydatków,
 • pewność ciągłości pracy komisji przetargowych,
 • możliwość planowania zamówień publicznych, ich akceptację i agregację,
 • bieżące i okresowe monitorowanie wszystkich rodzajów wydatków, sporządzanie raportów (w tym rocznego raportu dla Prezesa UZP),
 • zapewnienie realizacji wymogów RODO w odniesieniu do przetwarzania dokumentacji postępowania wraz z bieżącym monitorowaniem przetwarzania danych osobowych w jednostce,
 • dostęp do modułu aukcji elektronicznych, który pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności,
 • zapewnienie bezpiecznego szyfrowania ofert w oparciu o klucze będące w wyłącznym posiadaniu komisji przetargowej JST,
 • możliwość zdalnego podpisania umowy, jej przechowywanie w archiwum elektronicznym wraz z aneksami i protokołami,
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla protokołu postępowania wraz z załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiadanie certyfikatu e-Sender współpracy z publikatorem UE, integracja z krajowym publikatorem Biuletynem Zamówień Publicznych,
 • darmowe wsparcie dla zamawiających i wykonawców w godzinach 7:00-19:00, w dni robocze,
 • szkolenia on-line,
 • darmowe webinary z zakresu zamówień publicznych prowadzone przez ekspertów.