W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w Praktyce” Prezes Portalu PZP Anna Serpina-Forkasiewicz poddaje dyskusji zapisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do aukcji elektronicznych.

Z artykułu można dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja w obrębie aukcji oraz co zrobić, aby uczynić z nich realny mechanizm oszczędności.

Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz wskazuje dwa rozwiązania, które pozwalają nadać aukcjom elektronicznym większe znaczenie. Są to:

  • nowelizacja zapisu przepisu art. 232 ust. 1 ustawy PZP, która nakazuje zaprosić do aukcji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu oraz
  • zastosowanie zmian przepisów, tak żeby umożliwić przeprowadzanie aukcji japońskiej.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.