Urząd Morski w Gdyni dnia 01.03.2019r. ogłosił przetarg, do którego przygotowania trwały kilka lat. Złożoność wykonania tego zadania najlepiej obrazuje animacja stworzona wraz z konsorcjum projektowym:

Urząd Morski w Gdyni / Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Postępowanie na przeprowadzenie takiej skali roboty budowlanej jest także bardzo skomplikowane i wymaga wymiany licznych, dużych załączników. Dziękujemy za okazane zaufanie, że to właśnie Portal e-Usług SmartPZP został wybrany do zapewnienia komunikacji przy tak ważnym przedsięwzięciu.


Źródło: Urząd Morski w Gdyni,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.