Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu – chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.

Nowe prawo zamówień publicznych – projekt w tej sprawie ma być jeszcze przed wakacjami przyjęty przez rząd – ma usprawnić postępowanie skargowe na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Jego projekt przewiduje wyznaczenie osobnego sądu do spraw zamówień publicznych. Ma nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Eksperci uważają, że to dobre rozwiązanie, które pozwoli ujednolicić orzecznictwo. Sprzeciw zgłosiło jednak w trakcie konsultacji Ministerstwo Finansów. Nie chce się zgodzić na zwiększenie wydatków z tego tytułu. W efekcie o tym, czy powstanie jeden sąd ma zdecydować Komitet Stały Rady Ministrów.

Całość artykułu pod tym linkiem -> prawo.pl/