Rynek zamówień potrzebuje dobrych praktyk. Obecne przepisy zawierają wiele rozwiązań, które pozwalają zamawiającym realizować zamówienia publiczne dobrej jakości. Nie są jednak stosowane w obawie przed kontrolą. Dlatego Urząd Zamówień Publicznych powinien przygotować wzorcowe dokumenty i dać gwarancję, że nie zostaną zakwestionowane – mówi Tomasz Zalewski, partner w kancelarii Bird&Bird.

Zachęcamy do przeczytania całości wywiadu redaktor Jolanty Ojczyk z Tomaszem Zalewskim, ekspertem w doradztwie w zakresie prawa zamówień publicznych, nowych technologii i prawa własności intelektualnej.

Link do artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/urzad-zamowien-publicznych-powinnien-przygotowac-wzorcowe,464130.html