Projekt przewiduje szereg słusznych rozwiązań – np. katalog klauzul abuzywnych, jeden sąd właściwy do spraw zamówień publicznych czy postępowanie koncyliacyjne. Nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów – m.in. tych związanych z podstawami wykluczenia z przetargu czy słabą ochroną podwykonawców – mówi Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej SIENNA.

Całość artykułu znajduje się pod tym linkiem – > https://www.prawo.pl/biznes/projekt-nowego-prawa-zamowien-publicznych-opinia-wlodzimierz,427495.html