Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się więc, że w przypadku ich utraty, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, są one użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. Urząd Ochrony Danych Osobowych doradza, jak się przed tym chronić, o czym polecamy przeczytać na Prawo.pl – https://www.prawo.pl/prawo/dane-osobowe-uodo-radzi-jak-je-chronic,486390.html

Ważne jest również, aby wybierać systemy które spełniają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Na podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe nałożony jest obowiązek przestrzegania przepisów rozporządzenia PE i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Nasza platforma zakupowa SmartPZP także spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. Posiada moduł wspierający proces zarządzania danymi osobowymi występującymi w profilach Zamawiających i Wykonawców, a także tych w dokumentach załączonych do ofert i wniosków. Automatycznie tworzy raporty dostępu do danych, umożliwia także załączanie pseudonimizowanych dokumentów, aby uniemożliwić wyciek danych osobowych.

Pamiętajcie, że musimy dbać o to, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania naszych danych nie tylko w celach przestępczych, ale przede wszystkim dla ochrony swojej prywatności.