Przy dużym zaangażowaniu całego zespołu Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie oraz specjalistów z PortalPZP tuż przed startem elektronizacji zamówień publicznych, ukończyliśmy szkolenie 13 grup użytkowników i administratorów SmartPZP wśród przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów powszechnych i prokuratur.  Wyniki ankiet przeszły nasze najśmielsze oczekiwania,  bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwartość na nadchodzące zmiany.