Kolejny ciekawy głos w sprawie SHA-1, tym razem autorstwa Anny Prigan pt. „Historie z KIO: Jak KIO dała się nabrać na podpis elektroniczny”