Urząd Zamówień Publicznych przygotował wzorce i dobre praktyki dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art.455 ust.1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawniające strony do wprowadzenia zmian w umowie.

„Zostały w nim zaprezentowane istotne zagadnienia związane ze stosowaniem w umowach w sprawie zamówienia publicznego klauzul przeglądowych (adaptacyjnych), stwarzających możliwość przystosowania treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy warunków. Możliwość zawarcia tych klauzul wynika wprost z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (odpowiednio art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Pzp). Zastosowanie klauzul przeglądowych pozwala na elastyczne ukształtowanie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, co ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego i efektywnego zrealizowania kontraktu.”

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją:

Dobre praktyki – klauzule przeglądowe.

Źródło: https://uzp.gov.pl