Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwie firmy budujące drogi za zawarcie zmowy przetargowej polegającej na mechanizmie rozstawiania i wycofywania ofert. Jeden przedsiębiorca zapłaci 356,7 tys zł a drugi prawie 51,3 tys zł. Jak podkreśla Urząd, w niedozwolony sposób wpływali oni na wynik zamówień publicznych na remonty dróg.

W blisko 10 przetargach zastosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Jeżeli ich propozycje były dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu rezygnował z podpisania umowy. Jako powód podawał m.in. niedoszacowanie wartości zadania, nieprawidłowo określoną wartość zamówienia czy brak zapoznania się z placem budowy.

Cały artykuł do przeczytania na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zmowa-przetargowa-uokik-ukaral-dwie-firmy-remontujace-drogi,497405.html

Więcej informacji o zmowach przetargowych w artykule: https://www.portalpzp.pl/zmowy-przetargowe-w-zamowieniach-publicznych/