Dzisiaj kolejny dzień konferencji „Dziś i jutro zamówień publicznych” organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych.
Konferencja jest spotkaniem środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych, na której nie mogło nas zabraknąć.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/

Na konferencji omawiane są następujące panele tematyczne:

  1. Aktualna kondycja systemu zamówień publicznych – podczas panelu poruszane będą zagadnienia dotyczące: spójności Prawa zamówień publicznych i innych aktów normatywnych, w tym np. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Kodeksem cywilnym i innymi krajowymi aktami prawnymi, które mogą znaleźć zastosowanie przy udzielaniu lub realizacji zamówień publicznych; spójności regulacji krajowych z aktami prawa międzynarodowego, w tym prawodawstwa unijnego.
  2. Wyzwania związane z praktyką udzielania zamówień publicznych – panel poświęcony zostanie aktualnym, interesującym zagadnieniom związanym z planowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.
  3. Przyszłość zamówień publicznych – dyskutowana tematyka koncentrować się będzie na regulacjach nowego Prawa zamówień publicznych oraz aktualnych kierunkach rozwoju zamówień publicznych w Polsce, Europie (zwłaszcza w Unii Europejskiej) i na świecie.
  4. Konkurencyjność zamówień publicznych – zagadnienia dyskutowane podczas panelu będą dotyczyły konkurencyjności na rynku zamówień publicznych (przyczynach niskiej konkurencyjności, środkach zaradczych).
  5. Profesjonalizacja zamówień publicznych –ta część konferencji  pozwoli na omówienie kwestii związanych ze stanem faktycznym i oczekiwaniami wobec kadr zajmujących się szeroko rozumianym procesem udzielania zamówień publicznych.