12 kwietnia 2018 w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
odbyła się pierwsza Konferencja Elektronizacja Zamówień Publicznych w
Służbie Zdrowia. Gościliśmy 200-u przedstawicieli zamówień publicznych i
administracji. Dziękujemy za tak liczny udział Gości z całej Polski oraz za
stworzenie wspaniałej konstruktywnej atmosfery.
Ogromne podziękowania kierujemy do prelegentów mec. dr
Andrzeli Gawrońskiej-Baran, Piotra Płaciszewskiego oraz mec. Rafała
Kasterskiego za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.
Już teraz zapraszamy na konferencję kierowaną do sektora
naukowego która odbędzie się już 25 kwietnia 2018 r. Więcej informacji na
stronie https://www.portalpzp.pl/konferencja2/

Do zobaczenia