W listopadzie w hotelu Rzeszów odbyła się konferencja pn. „e- Usługi w administracji publicznej”. Tematem konferencji były aspekty praktycznego wykorzystania e- usług w administracji publicznej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej prawie 100 przedstawicieli administracji samorządowej. Firma Softres – nasz partner biznesowy, a także główny organizator konferencji, zaprosił nas do wygłoszenia prelekcji na temat elektronizacji zamówień publicznych. Przedstawiciel naszej firmy Pani Anna Serpina-Forkasiewicz – Prezes Zarządu, przybliżyła Zamawiającym co czeka ich w 2018 roku i jak najlepiej się przygotować do nadchodzących zmian. Nie mogło zabraknąć prezentacji systemu SmartPZP – portalu do elektronicznej komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą, który jest w pełni zgodny z ustawą Pzp.

 
Dziękujemy za tak liczne przybycie!