Zachęcamy wszystkich którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji Nowe Prawo Zamówień Publicznych w Warszawie i Poznaniu, do zapoznania się z prezentacjami które zostały na niej zaprezentowane.

Prezentacje omawiają najważniejsze ze zmian w nowej ustawie:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych– Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej i rozpoznawania odwołań Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Jan Kuzawiński, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznychKatarzyna Tyc-Okońska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konferencje,-seminaria/przedsiewziecia-na-temat-zamowien-publicznych/nowe-pzp-na-konferencjach-uzp