Zgodnie z zapowiedzią ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje swoje oficjalne stanowisko w sprawie wyroku KIO z dnia 10.12.2018, w którym podważona została ważność podpisu elektronicznego zawierającego algorytm SHA-1. Według portalu prawo.pl zdanie resortu Cyfryzacji ma być odmienne od przedstawionego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

„- Wypracowywane stanowisko zmierza do wykazania, że art. 137 ust. 1 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest przepisem odnoszącym się do składania podpisu i nie powinien powodować nieuznawania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentu elektronicznego – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na pytania serwisu Prawo.pl”

Więcej na ten temat: https://www.prawo.pl/biznes/ministerstwo-cyfryzacji-przygotuje-nowe-stanowiskow-sprawie,365543.html