Od dłuższego już czasu wśród zamawiających panuje spora dezorientacja w odniesieniu do tego, przy pomocy jakich narzędzi będzie przeprowadzana elektronizacja zamówień publicznych, dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić każdą informację, która systematyzuje wiedzę na ten temat.
Ministerstwo Rozwoju 8 grudnia br. wydało oświadczenie, dotyczące planowanych działań.
 
Obecnie wiadomo, że: 
1. centralna część systemu w postaci Centralnego Repozytorium Danych jest budowana przez Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie eZamówienia – w przetargu aktualnie oceniane są złożone oferty (link do postępowania http://mc.bip.gov.pl/publiccontracts/view/9554)
2. oprócz centralnych eZamówień potrzebne są Portale e-Usług do kominikacji między zamawiającymi a wykonawcami.
3. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało budowę publicznego, bezpłatnego Portalu e-Usług, który w minimalnym zakresie będzie spełniał wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Portal ten jak wskazuje Min. Rozw. jest rozwiązaniem dedykowanym dla zamawiających,  którzy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi informatycznych do obsługi zamówień publicznych.
4. dla zamawiających, potrzebujących narzędzia, które w pełnym zakresie nie tylko umożliwi ale i ułatwi prowadzenie elektronicznych zamówień, dedykowane są komercyjne Portale e-Usług – takie jak SmartPZP.
Oświadczenie:
SmartPZP po zapoznaniu się z założeniami systemu e-Zamówień gwarantuje dostosowanie do założeń, które pojawią się w lutym 2018 r.
Technologie zastosowane w SmartPZP są w pełni zgodne z technologiami opisanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w OPZ.