Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.
kurs euro – 4,3117 zł
progi unijne:
dla dostaw i usług – 221 000 euro (było 209 000 euro),
dla robót budowlanych – 5 548 000 euro (było 5 225 000 euro).