To będzie ciekawy rok. Toczą się losy Platformy e-zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych oświadczył, że nie będzie kolejnego odroczenia pełnej elektronizacji. Czeka nas także przygotowanie do nowej ustawy PZP, która wywrze znaczący wpływ na Zamówienia Publiczne.

Najważniejsze ze zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Więcej informacji o nowych procedurach i innych zmianach w artykule na portalu prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/nowe-prawo-zamowien-publicznych-prezydent-podpisal,443421.html

Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2021 roku.
Poniżej do pobrania treść ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Przepisy Wprowadzające Nową Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/