Zachęcamy do przeczytania komentarza Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej na prawo.pl do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2020 r (sygnatura: I ACa 1256/19). Wyrok ten ma istotne znaczenie dla określenia odpowiedzialności Skarbu Państwa w sporze z podwykonawcami zgodnie z art. 6471 k.c.

„Spór o solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy toczył się o 100 tys. zł z odsetkami. W tej sprawie powód – firma budowlana występujący jako podwykonawca domagał się zasądzenia od generalnego wykonawcy i inwestora – Skarbu Państwa wynagrodzenia za roboty budowlane na zasadach solidarnej odpowiedzialności. Pozwany Skarb Państwa nie wiedział o powierzeniu przez wykonawcę robót podwykonawczych spółce, która wniosła pozew. Nie zostały więc spełnione przesłanki, na podstawie których inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/solidarna-odpowiedzialnosc-inwestora-i-generalnego-wykonawcy,500451.html