Szykują się duże zmiany w elektronizacji zamówień publicznych. W postępowaniach elektronicznych poniżej progów unijnych ofertę będzie można opatrzyć nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale też bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem osobistym. To za sprawą nowego prawa zamówień publicznych, które ma być uchwalone w tej kadencji Sejmu.

Rząd rozszerza katalog cyfrowych podpisów, którymi można opatrzeć ofertę. Zgodnie z przyjętym przez rząd nowym projektem prawa zamówień publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych oferty, wnioski, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, ale w przypadku postępowań krajowych dopuszczalna  też będzie postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub osobistym.

Zachęcamy do przeczytania całości artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/oferte-bedzie-mozna-podpisac-profilem-zaufanym-lub-podpisem,444525.html

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem o plusach i minusach podpisu elektronicznego: https://www.prawo.pl/biznes/jaki-podpis-elektroniczny-wybrac-i-dlaczego-pisze-lukasz,391854.html