Cykl szkoleń pn. „Elektroniczne zamówień publicznych w praktyce” wystartował!

W tym tygodniu przeprowadziliśmy dwa szkolenia 8.01.2018 w Poznaniu i 09.01.2018 w Łodzi. Część teoretyczną poprowadziła Pani mec. dr. Andrzela Gawrońska – Baran –  były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wieloletni pracownik w Departamencie Zamówień Publicznych UZP i dużej instytucji sektora finansów publicznych. Pani mecenas wprowadziła uczestników szkolenia w zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych. Uczestnicy zdobyli niezbędną im wiedzę, aby mogli przygotować się na nadchodzącą rewolucję. Część warsztatową poprowadzili przedstawiciele naszej firmy Łukasz Skłodowski – główny architekt rozwiązania SmartPZP, oraz Anna Serpina-Forkasiewicz – Prezes Zarządu, główny pomysłodawca rozwiązania SmartPZP, a także ekspert z zamówień publicznych. Wprowadziliśmy uczestników w praktyczną stronę elektronizacji publicznej. Uczestnicy mogli przekonać się jak może wyglądać elektronizacja w ich organizacji na platformie SmartPZP. Część warsztatowa podzielona była na prezentację systemu i pokazanie całego procesu od założenia postępowania, po publikację i wybór najkorzystniejszej oferty i późniejszą pracę w grupach.

Kolejne szkolenia przed nami zapoznaj się z ofertą szkoleniową.