Urząd Zamówień Publicznych przedstawił nową koncepcję Platformy e-Zamówienia. Z zapowiedzi wynika, że nie zagrozi ona prywatnym rozwiązaniom, i będzie przyjazna dla użytkowników.

– Będziemy kontynuować już rozpoczęte prace, ale nie ograniczymy się do stworzenia repozytorium danych. Platformę rozbudujemy o narzędzia do przeprowadzania postępowań,  które udostępnimy też komercyjnym systemom – powiedział Krzysztof Fijołek, dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP, podczas prezentacji nowych założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Co więcej potwierdzają się nasze informacje, że oferty nie będą musiały być opatrzone podpisem kwalifikowanym, o ile nowe prawo zamówień publicznych zostanie uchwalone w wersji, która czeka już na akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zainteresowanych gorąco zachęcamy do przeczytania całości artykułu
Dowiecie się jakie na ten temat mają zdanie eksperci, w tym nasza Pani Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz. -> prawo.pl – „Jak będzie wyglądała platforma…”