Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dostępne są publikacje poświęcona pozacenowym kryteriom oceny ofert.

Jak można przeczytać na stronie UZP „Publikacja nie straciła nic ze swojej aktualności i zawarte w niej przykłady można z powodzeniem stosować w prowadzonych obecne postępowaniach.”

Poradnik jest podzielony na dwie części. Pierwsza część obejmuje wyjaśnienie  zasad oceny ofert w zamówieniach publicznych. W części tej znaleźć można również odniesienie do mitów dotyczących kryteriów oceny ofert, a także możliwości i przykłady praktycznego zastosowania.

W drugiej części Poradnika przedstawione są w formie katalogu dobre praktyki w zakresie kryteriów pozacenowych odnoszące się do większości występujących w zamówieniach publicznych branż.

Gorąco zachęcamy do korzystania z poradników, które można pobrać poniżej:

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/