Procedura koncyliacyjna ma pomóc szybko rozstrzygać spory podczas realizacji umów o zamówienia publiczne. Więcej ogłoszeń trafi do Biuletynu Zamówień Publicznych, pojawi się też nowa procedura. Planujemy też publikowanie kolejnych dobrych praktyk, np. w sprawie klauzul zmian umowy i aktualizację miniPortalu – mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zachęcamy do przeczytania całości wywiadu przeprowadzonego przez redaktor Jolantę Ojczyk: pod tym linkiem