Kolejne zmiany dotyczące elektronizacji procesu obsługi zamówień publicznych wchodzą w życie już za nieco ponad dwa miesiące. W myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 zamawiający będą musieli być przygotowani na przetwarzanie faktur elektronicznych (e-faktur) wystawianych przez wykonawców.

Ważna będzie także możliwość integracji z Platformą Elektronicznego Fakturowania, bezpłatnym narzędziem wspierającym przesyłanie faktur elektronicznych, którego realizacji podjęło się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Upewnijcie się, że Wasz system będzie przygotowany na kolejne zmiany w przepisach. Oczywiście Smartpzp będzie gotowy 🙂