4 lipca br. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).

W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych,z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Czyli na pełną elektronizację musimy poczekać do 2021 roku.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przesuniecie-elektronizacji-zamowien-publicznych-ponizej-progow-ue/przesuniecie-elektronizacji-zamowien-publicznych-ponizej-progow-ue