Na stronie UZP można znaleźć informacje odnośnie RODO w zamówieniach publicznych. Można w nim przeczytać, że UZP podjęło prace celem opracowania konkretnych wskazówek oraz klauzul postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z regulacjami wynikającymi RODO.
SmartPZP oferuje realne wparcie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dzięki naszemu rozwiązaniu możecie Państwo poświęcić czas na zagadnienia związane z pracą codzienną nie martwiąc się o kwestie związane z regulacjami wynikającymi z RODO.
Link: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych