O RODO w kontekście elektronizacji zamówień publicznych można poczytać w Pulsie Biznesu, który nas uprzejme cytuje. Portal e-Usług SmartPZP ma pełen pakiet funkcjonalności, który umożliwia zamawiającym spełnienie wymagań RODO w tym pseudonimizację dokumentów zawierających dane osobowe oraz tworzenie raportów dotyczących przetwarzania danych w podziale na wykonawców, którzy o takie zestawienia mogą się juz zgłaszać od dzisiaj!
Link do publikacji online: https://www.pb.pl/rodo-utrudni-publiczne-przetargi-930407