Partnerstwo publicznoprywatne zdefiniowane w aktach prawnych UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. (więcej na: http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp)

Przez 10 lat PPP realizowano zaledwie 131 projektów o wartości około 6 mld zł. W skali całej gospodarki są to liczby bez większego znaczenia. Potrzebne są zmiany które są szykowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pracujemy nad tym, aby więcej było inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak poinformowała, jej resort przygotowuje przepisy mające ułatwiać wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia inwestycji.

Pracujemy nad dalszym ułatwieniem wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia inwestycji. Ten mechanizm finansowania projektów może być przydatny samorządom, zwłaszcza że w nowej perspektywie na twardą infrastrukturę będzie mniej funduszy. Powiem więcej, skala wykorzystania tej formy prowadzenia inwestycji musi się zwiększyć – powiedziała minister w wywiadzie dla PAP.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/partnerstwo-publiczno-prywatne-rzad-zapowiada-ulatwienia,496999.html