W środę wieczorem Sejm uchwalił dwa projekty dotyczące przetargów.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 256 posłów, przeciw było 142, a 17 wstrzymało się od głosu. Sejm uchwalił również związaną z nowym PZP ustawę wprowadzającą nowe Prawo zamówień publicznych. Za tą ustawą głosowało 256 posłów, przeciw było 142, a 16 wstrzymało się od głosu.
Pierwszy przewiduje wiele nowości, m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji wynagrodzenia i postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy. Drugi określa przepisy przejściowe.

Z uchwalenia nowego prawa zamówień publicznych cieszy się Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. To jej resort pracował nad nimi prawie 3 lata. – Nowe prawo odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywność i konkurencyjność systemu zamówień publicznych. Dzięki zmianom na rynku odnajdą się małe firmy, które oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną – zapewnia Jadwiga Emilewicz. Teraz nowe prawo musi tylko przyjąć Senat. Ma to zrobić na posiedzeniu rozpoczynającym się 25 września. Nawet, jeśli wprowadzi poprawki, Sejm może się nimi zająć na posiedzeniu już po wyborach, czyli zaplanowanego na 15-16 października.  


Co się zmieni, gdy nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r?
Najważniejsze informacje znajdziecie w artykule: https://www.prawo.pl/biznes/nowe-prawo-zamowien-publicznych-sejm-uchwalil,443421.html