W trakcie 85. posiedzenia, Senat RP przyjął ustawę Prawo zamówień publicznych. „Za” ustawą głosowało 58 Senatorów, „przeciw” było 11, a dwóch „wstrzymało się” od głosu. Senatorowie nie wprowadzili do projektu poprawek. Tym samym ustawa trafi teraz bezpośrednio na biurko Prezydenta RP.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2021 roku.
Poniżej do pobrania treść ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Przepisy Wprowadzające Nową Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/