W imieniu PortalPZP i Wolters Kluwer Polska chcieliśmy gorąco podziękować naszym wspaniałym Gościom za wczorajsze śniadanie biznesowe.
Ogromne podziękowania dla wszystkich uczestników naszej ciekawej dyskusji. Podziękowania należą się oczywiście naszym Prelegentom:
Pani Justynie Policht – Inspektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z Urzędu Miasta Gdyni, Panu Pawłowi Faczyńskiemu – Kierownikowi Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, którzy jako praktycy, przedstawili swój punkt widzenia i doświadczenia związane z elektronizacją zamówień publicznych.
Pani Annie Stańczuk Redaktor Naczelnej Działu Administracja Publiczna Wolters Kluwer Polska za obrazowe opowiedzenie o funkcjonalnościach LEX Zamówienia Publiczne, które na co dzień ułatwiają życie Zamawiającym.
Dziękujemy za wszystkie pochlebne komentarze odnośnie naszego systemu – dzięki temu wiemy, że to co robimy ma sens i jest potrzebne!
Oczywiście nie spoczywamy na laurach, kolejne śniadania biznesowe: 

02.04 w Łodzi

04.04 w Lublinie

11.04 w Krakowie

09.05 we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy! 

Śniadanie biznesowe Gdańsk 28.03.2019 r.
Pan Paweł Faczyński
Pani Justyna Policht