W niedzielę 8 marca weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). Dzień wcześniej podpisana została przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zawiera kilka przepisów dotykających także zamówienia publiczne, w tym jeden mówiący wprost o wyłączeniu stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku epidemii: „Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów PZP, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby” – art. 6 Ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Specustawa określa także, że nie potrzebujemy pozwolenia na budowę, przebudowę, projektowanie, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym celu nie musimy także stosować przepisów ustawy prawa budowlanego, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.