Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem “PIIT” w zakresie uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą nieważności podpisu elektronicznego z uwagi na użycie skrótu SHA-1, znajdującym się pod tym adresem.