Elektronizacja zamówień publicznych to bardzo ważna kwestia dla osób związanych z tematem. W związku z tym wszyscy z zapartym tchem śledzimy proces powstawania Platformy e-Zamówienia, która z założenia ma na celu zapewnienie „efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce” (źródło: UZP).
Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych  Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji. Szczególnie istotna z punktu widzenia wykonawców i zamawiających jest informacja, że odbiór etapu, w którym ukończony zostanie  Moduł Ofert/Wniosków został przewidziany na pierwszy kwartał 2021 roku. Tak więc opóźnienie startu całego projektu jest już pewne.
W tej sytuacji do dyspozycji zamawiających i wykonawców pozostaje miniPortal (bis) oraz komercyjne rozwiązania, takie jak SmartPZP. Przypominamy, że nasza platforma  zapewnia kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. SmartPZP to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.