Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) dokonało wczoraj otwarcia ofert ważnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu.
PPL zamierzało przeznaczyć na tę inwestycję blisko 218,2 miliona złotych! Najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez spółkę Max Boegl Polska i opiewa na blisko 146,7 miliona złotych. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po ich analizie – do przetargu zgłosiły się cztery podmioty.

Przeprowadzenie takiego postępowania jest również bardzo skomplikowane i wymaga wymiany licznych, dużych załączników. Jesteśmy dumni, że to właśnie Portal e-Usług SmartPZP został wybrany do zapewnienia komunikacji przy tak ważnym przedsięwzięciu.
Kolejny raz udowodniliśmy, że wielkie przetargi nie muszą obawiać się elektronizacji Zamówień Publicznych.