„Warto wspierać się jednocześnie dwoma rodzajami oprogramowania w zamówieniach publicznych. Platformą, która obsługuje je pod względem komunikacji elektronicznej, dzięki której wypełnia się obowiązki ustawowe. Drugi to system, który sumuje wydatki tego samego rodzaju na początku roku i informuje o przekroczeniach” – mówi dr Jarosław Rokicki z magistratu w Dąbrowie Górniczej.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/wsparcie-informatyczne-w-zamowieniach-publicznych-wywiad,498511.html

Właściwy system do planowania zakupów  to nie tylko zwiększona efektywność, ale również większa wygoda pracy i zarządzania a także możliwość korzystania z dużych baz danych oraz raportowania.

Korzyści systemu do planowania zakupów:

  • wdrożenie strategii zakupowej
  • obniżenie kosztów
  • optymalne zarządzanie towarami i zakupami
  • wykluczenie nieefektywnego, czasochłonnego manualnego zarządzania
  • zwiększenie reakcji na zapotrzebowanie
  • możliwość korzystania z dużych zbiorów danych w jednym zintegrowanym miejscu
  • narzędzia do raportowania, analizowania i prognozowania
  • trafne decyzje w oparciu o precyzyjne dane

Portal e Usług SmartPZP jest narzędziem nie tylko do przeprowadzania postępowań publicznych ale także adresuje większość potrzeb związanych z planowaniem zakupów, o czym pisaliśmy już wcześniej: https://www.portalpzp.pl/platforma-zakupowa-smartpzp/