Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i przejście na formę elektroniczną prowadzenia postępowań.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, po przeanalizowaniu wielu możliwych scenariuszy, rekomenduje przeprowadzanie w formie elektronicznej zamówień zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych.

Treść komunikatu poniżej :

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Powyższe zalecenie wynika zarówno z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, jak i  z potrzeby wdrożenia procedur dających możliwość utrzymania ciągłości działania urzędów w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Portal PZP Spółka z o.o., twórca Platformy do elektronizacji zamówień publicznych SmartPZP, wdrożył działania mające na celu zarówno dostosowanie się do wytycznych UZP, jak również wsparcie Zamawiających i Wykonawców w tym trudnym dla wszystkich okresie.

  • 1. Nieodpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym podmiotom publicznym w Polsce dostępu do Platformy e-Usług SmartPZP w zakresie postępowań krajowych i regulaminowych na czas trwania pandemii.
  • 2. Nieodpłatne szkolenia online dla pracowników podmiotów publicznych, o których mowa w punkcie 1.
  • 3. Wdrożenie optymalnej polityki rabatowej dla publicznych podmiotów, które zdecydują się na wdrożenie Platformy eUsług SmartPZP w celu korzystania ze wszystkich trybów w formie elektronicznej.
  • 4. Dla podmiotów, o których mowa w punkcie 3., nieodpłatne udostępnienie dwóch kompletów czytników oraz kart do szyfrowania i odszyfrowywania ofert.
  • 5. Maksymalnie skrócony czas rejestracji nowych podmiotów oraz przydzielania licencji.
  • 6. Powołanie Komórki ds. kryzysowych, której pracownicy pomagają zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Pracownicy tejże komórki dyżurują w godzinach od 7:00 do 19:00 w każdy dzień roboczy pod numerem telefonu 22 123 0 797.
  • 7. Przyznanie dostępu Zamawiającym do nieodpłatnych webinariów poruszających problematykę nowego prawa zamówień publicznych autorstwa znanych ekspertów.

zostan

Wierzymy, że okazując sobie nawzajem pomoc i wsparcie, jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny dla nas zarówno zawodowo, jak i prywatnie czas.

Jeśli jesteśmy w stanie pomóc Państwu w inny sposób, prosimy o kontakt z naszym Centrum Kompetencyjnym lub Komórką ds. Kryzysowych.