Co piąty wykonawca spóźnia się ze złożeniem oferty z powodu problemów z funkcjonowaniem platformy zakupowej. Niedostępność najczęściej dotyczy miniPortalu, na którym przetargi ogłasza blisko połowa zamawiających. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych, który deklaruje usprawnianie tego systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, z komentarzem naszej Pani Prezes Anny Serpiny-Forkasiewicz.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/elektronizacja-zamowien-publicznych-wyniki-ankiety-uzp,497858.html