W przetargu Urzędu Zamówień Publicznych na „zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy.” ofertę złożyły trzy firmy:
Najtańszą ofertę przedstawiło międzynarodowe konsorcjum European Dynamics z ceną 14,8 mln zł brutto.
Drugą ofertą pod względem ceny była nasza oferta – PortalPZP z kwotą 23,5 mln brutto.
Najdroższą okazała się być oferta Pentacompu za 28,17 mln zł brutto. Przewidziany budżet na realizację zamówienia to 21,6 mln zł brutto.

To już drugie podejście do budowy platformy, z niecierpliwością czekamy na ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty!