Epidemia COVID-19 w różnym stopniu wpływa na realizację umów zawartych w następstwie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Utrudnienia mogą wynikać przykładowo z niedostępności pracowników bądź ograniczeń w transporcie i zaopatrzeniu. Często efektem jest niemożliwość wykonania zamówienia w terminie. Zachęcamy do przeczytania artykułu radcy prawnego z Deloitte Legal – dr. Łukasza Pożogi, który wyjaśnia co najlepiej zrobić w takiej sytuacji.

„Wystąpienie siły wyższej samo w sobie nie powoduje, że zmienia się treść umowy, a jedynie ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za jej niewykonanie. Strony mogą jednak chcieć – zamiast rozliczać się z tytułu niewykonania umowy, co może być problematyczne – zmodyfikować ją tak, aby dostosować ją do zaistniałego stanu rzeczy – pisze dr Łukasz Pożoga , radca prawny w Deloitte Legal.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne-z-powodu-epidemii,500626.html

Przypominamy też o możliwości zawarcia w umowie klauzul przeglądowych na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art.455 ust.1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawniające strony do wprowadzenia zmian w umowie.